Ol­en vuon­na 1999 val­mis­tu­nut e­läin­lää­ke­tie­teen li­sen­si­aatti. Työ­ur­as­ta­ni suu­rim­man o­san o­len toi­mi­nut kun­nan e­läi­nlää­kä­ri­nä. Täl­lä het­kel­lä pää­työ­ni on lyp­sy­kar­jo­jen ter­vey­den­huol­to ProAgria Ou­lus­sa.

Haa­vee­ni pie­ni­muo­toi­ses­ta vas­taan­o­tos­ta ko­ti­ni yh­tey­des­sä to­teu­tui syk­syl­lä 2012

Vas­taan­ot­to­ni toi­mii a­jan­va­raus­pe­ri­aat­teel­la ja tois­tai­sek­si o­tan po­ti­lai­ta vas­taan läh­in­nä tiis­tai-il­tai­sin.

Teen pien­e­läin­ten pe­rus­ter­vey­den ja -sai­raan­hoi­toon liit­ty­vät toi­men­pi­teet, ku­ten ro­ko­tuk­set, si­ru­tuk­set, pen­tu­e­tar­kas­tuk­set ja eu­ta­na­si­at. Li­säk­si vas­taan­o­tol­la­ni on­nis­tu­vat pie­net ki­rur­gi­set toi­men­p­iteet, e­si­mer­kik­si kis­so­jen kast­raa­ti­ot ja ste­ri­loin­nit se­kä koi­ri­en kast­raa­ti­ot.